Kalibracija adas sistema

Kalibracija i rekalibracija radara, LiDAR-a, kamera i senzora najsavremenijim Texa® RCCS3 digitalnim alatima.

Šta je ADAS? KAD I KAKO?

ŠTA JE ADAS SISTEM?

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ili Napredni Sistem Pomoći Vozaču je skup različitih sklopova i sistema u vozilu, koji omogućavaju bezbedniju i komforniju vožnju. ADAS sistem nije isti kod svakog vozila – najviše zavisi od nivoa opreme, godišta, marke vozila i u glavnom se sastoji od različitih vrsta kamera, senzora, radara, LiDAR-a. Novija vozila i u slabijim paketima opreme već sadrže neke od delova ADAS sistema, kao osnovnu opremu.

 

NAJČEŠĆI DELOVI ADAS SISTEMA?

Najčešće delovi ADAS sistema, sa kojima se svakodnevno susrećemo su:

Adaptivni tempomat – sistem za održavanje konstantne brzine u odnosu na vozilo isred. Po potrebi ubrzava, ali i koči, u zavisnosti od preduzetih radnji vozila ispred. U radu koristi radar ili laser za određivanje ualjenosti.

Prepoznavanje saobraćajnih znakova  – sistem koji je veoma koristan jer prepoznaje saobraćajne znakove na putu i upozorava vozača ako je način vožnje suprotan saobraćajnom znaku. Sistem za prepozvananje saobraćajnih znakova, kao deo ADAS sistema, u svom radu koristi kameru.

Automatsko kočenje – kompleksan sistem za rano prepoznavanje potrebe za kočenjem. U zavisnosti od proizvođača i generacje, sistem za azutomatsko kočenje može da koristi kameru, radar, laser, LiDAR.

Automatsko parkiranje – kako samo ime kaže, sistem za automatsko parkiranje pomaže vozaču da parkira svoje vozilo, koristeći kamere, laser, LiDAR ili ultrazvučne senzore.

Pored gore nabrojanih sistema, takođe su široko rasprostranjeni i sistem za upozorenje na nenamerno napuštanje trake, pomoć pri paničnom kočenju, upozorenje na vozila u mrtvom uglu, inteligentni ABS… 

Kalibracija ADAS sistema

KADA SE RADI KALIBRACIJA ADAS SISTEMA?

Da bi ADAS sistem radio besprekorno i vršii funkciju povećanog čuvanja bezbednosti i komfora u vožnji, svi delovi sistema moraju biti kalibrisani u odnosu na trenutno stanje vozila. Preporučeno je da se kalibracija ADAS sistema periodično proverava, a ponovna kalibracija ADAS sistema je obavezna kada:

  • nakon zamene vetrobranskog stakla
  • ukoliko se na instrument tabli upali sijalica za grešku
  • ako je kamera, radar, LiDAR ili senzor bio isključen ili je iz nekog razloga napravljen poremećaj
  • ako je vozilo bilo udareno
  • posle promene veličine točkova i/ili guma
  • nakon zamene amortizera
  • posle centriranja (reglaže) trapa
ADAS kalibracija - kako se radi

KAKO SE RADI KALIBRACIJA ADAS SISTEMA?

Prilikom ADAS kalibracije, za većinu sklopova u njegovom sastavu je potrebno sklopu dati određene šablone (mete ili pattern-e), koje je proizvođač kreirao za kalibraciju. Šabloni se moraju postaviti na precizno definisano rastojanje od vozila, pod savršeno ravnim uglom, a zatim se ti šabloni moraju „upucati“ samim sklopom (od tuda još i naziv mete). Često se najviše vremena potroši upravo na postavljanje meta na precizno definisano rastojanje, visinu i ugao, odnosno na merenje pozicije vozila i dovođenje u idelan položaj za ADAS kalibraciju.

Prateći svetske trendove, kao i razvoj naprednog sistema pomoći vozaču, potrudili smo se da tržištu pružimo što preciznije, lako i brzo kalibrisanje ADAS sistema vozila. Texa® RCCS3 ADAS Calibration kit je najsavremeniji digitalni sistem na tržištu i omogućava nam da svaki put pružimo besprekornu uslugu. Pošto RCCS3 sistem u svom sastavu ima 4K monitor velike dijagonale, šabloni se više ne postavljaju ručno, na potrebne lokacije, već se kompletna ADAS kalibracija radi preko monitora. Rad RCCS3 sistema nije moguć bez TEXA IDC5® dijagnostičke aplikacije i odgovarajućeg dijagnostičkog uređaja, pa se kombinacijom ova tri alata, koji uvek moraju biti ažurirani od strane proizvođača, dobija savršena kalibracija ADAS sistema, kao da je urađena u prostorijama proizvođača vozila.