Flex za najlakše i najbrže reprogramiranje

Koristite FLEX za lako podešavanje, reprogramiranje, nadogradnju ili modifikovanje softvera većine kontrolnih jedinica direktno preko OBD priključka vozila. Internet veza vam daje pristup svim potencijalima koje vam alat nudi. Za napredne i zadatke popravke, koristite Flexbox modul za programiranje vaše kontrolne jedinice u BDM, Bootloader, JTAG i AUD modovima. Uređaj detektuje eventualne greške u povezivanju ili komunikaciji zahvaljujući konceptu svog najsavremenijeg dizajna.

Flex i Flex box | nituning.rs

FLEX podržava većinu protokola i sa njim se se uspešno reprogramiraju:

FLEX Automobili

Automobili

FLEX Dostavna vozila

Dostavna vozila

FLEX Kamioni

Kamioni

FLEX Motocikli

Motocikli

FLEX Autobusi

Autobusi

FLEX Plovila

Plovila

FLEX Radne mašine

Radne mašine

FLEX Poljo mašine

Poljo mašine

Pogledajte kompletan spisak podržanih vozila i protokola na sajtu proizvođača:

SPISAK VOZILA I PROTOKOLA

U zavisnosti od ugrađenih modula u vozilu, flex olakšava rad na:

FLEX ECU motorni računari

Motornim računarima (ECU)

Flex TCU Računari menjača

Računarima transmisije (TCU)

FLEX Sigurnosni moduli

Sigurnosnim modulima

FLEX Infotainment

Računarima zabave i informisanja

Povežite vozilo sa najnaprednijom tehnologijom kroz razne ponuđene načine. Pomoću Flex-a možete na najefikasniji mogući način upravljati motorima, menjačima, sigurnosnim funkcijama i jedinicama za zabavu i informisanje koji se nalaze u vašem vozilu.

OBD

Omogućen pristum najčešćim OBD standardima, uključujući:

 

 • ISO 15765:2 x CAN
 • ISO 99141-2 & ISO 14230: 2 x K-LINE, 1xL-LINE
 • Ethernet
 • SAE J1850 PWM, VPW
 • SAE J1708

BENCH

Pristupite sadržaju računara na radnom stolu, bez potrebe za otvaranjem kontrolne jedinice.

 

Protokol dostupan za:

 • Kontrolne jedinice motora (ECU)
 • Kontrolne jedinice transmisije (TCU)

BOOT

BOOT način povezivanja pruža podršku za sve raspoložive modove:

 • BDM MPC5xx
 • Bootloader C167
 • Bootloader ST10F2xx
 • Bootloader TC17xx
 • Bootloader Nexus MPC/SPC 5xxx
 • JTAG Renesas SH705x
 • JTAG Renesas SH72xxx
 • AUD NEC 76F00xx

FLEX PROGRAMSKI PAKETI

FLEX programski paketi su podeljeni u dve načina rada – MASTER i SLAVE. U okviru svake grupe postoji deset različitih programskih paketa, koji se mogu koristiti u redovnom radu.

 

Razlika između MASTER i SLAVE načina rada je da MASTER uređaj ima direktan pristup podacima iz upravljačkih jedinica i potpuno je nezavistan.

SLAVE uređaj prilikom čitanja i pisanja podataka sa upravljačke jedinice ima pristup kriptovanim podacima. Pošto je SLAVE uređaj zavistan od MASTER-a, nije u mogućnosti da direktno pristupi podacima, već ih mora poslati MASTER-u na dekriptovanje/kriptovanje ili dalju modifikaciju.

FLEX MASTER/SLAVE PROGRAMSKI PAKETI

FLS0.1 ECU OBD+BENCH

Po aktiviranju ovog SW paketa za FLEX, korisnik može raditi na svim podržanim protokolima za kontrolne jedinice motora u automobilima, motociklima i kombijima, u OBD i Bench režimu. Zahvaljujući najsavremenijem FLEX hardveru, programiranje u Bench modu garantuje potpuno čitanje i pisanje sadržaja upravljačke jedinice bez potrebe za njenim otvaranjem.

FLS0.1 Flex paket

FLS0.2 FLEX TCU OBD+BENCH

Sa ovim FLEX SW paketom, korisnik može raditi na svim podržanim protokolima za upravljačke jedinice transmisije (TCU) u OBD i Bench režimu. U Bench režimu, kao u slučaju ECU-a, FLEX je u stanju da pruži potpuno čitanje i pisanje sadržaja.

FLEX FLS0.2 TCU OBD BENCH

FLS0.3 MOTOROLA MPC5XX

Softverski paket FLS0.3 omogućava korisniku rad na BDM i Bench protokolima. Ovaj režim programiranja koristi se za komunikaciju sa upravljačkim jedinicama motora (ECU) koje sadrže porodicu mikroprocesora Motorola MPC5xx. Ovaj tip mikroprocesora se generalno može naći na vozilima starije generacije opremljenim ECU-ima EDC16 ili MED9. MAGICMOTORSPORT preporučuje da se ovaj SW paket koristi sa FLEX-om i kompletnim setom FLEXible Bench (ili FLEXible Bench kit za nadogradnju za MAGK00030.V2) kako bi se postigli efikasniji rezultati i sigurniji uslovi rada bez grešaka u povezivanju.

FLEX FLS0.3 MOTOROLA MPC5XX

FLS0.4 NEXUS MPC5XXX

Sa ovim FLEX wV paketom, korisnik može raditi na svim podržanim protokolima za TCU-ove u OBD i Bench režimu. U Bench režimu, kao u slučaju ECU-a, FLEX je u stanju da pruži potpuno čitanje i pisanje sadržaja.

FLEX FLS0.4 NEXUS MPC5XXX

FLS0.5 FULL FLEX SW PACK

FLEX trenutno podržava više od 9.000 vozila i korisnici se mogu pouzdati u izdavanje novih SW protokola od strane MagicMotorSport-a za ovaj alat svake dve nedelje kako bi bili sigurni da su uvek u toku sa svojim radom. Pun paket softverskih funkcija za FLEX u glavnoj verziji uključuje: ECU OBD, TCU OBD / Bench, BDM MPC5XX, Bench BOSCH MEDC17 + Tricore Bootloader, BL Nekus MPC5XXX, Renesas SH705X, BL Siemens C165 / 166/167, BL ST10, JTAG NEC 76F00XX i Infineon TC17XX

FLEX FLS0.5 FULL SW PACKAGE

FLS0.6 RENESANS SH7XXXX

Softverski paket FLS0.6 sadrži sve protokole za rad u OBD-u i Bench-u na ECU-ima koji montiraju mikroprocesore Renesas SH7XXXX. Ovu porodicu mikroprocesora generalno podržavaju DENSO i Continental. SW paket takođe uključuje protokole za rad na traktorima Kubota putem OBD-a i Bench-a. Zahvaljujući funkcijama FLEX-a, takođe je moguće izvršiti kompletno čitanje i pisanje direktno preko OBD-a na ovoj porodici mikroprocesora. MAGICMOTORSPORT preporučuje da se ovaj SW paket koristi sa FLEX-om i KUBOTA OBD utičnicom na FLEX priključnom kablu radi postizanja efikasnijih rezultata i sigurnijih uslova rada bez grešaka u povezivanju.

FLS0.7 SIEMENS C165/166/167

Ovaj FLEKS SW paket omogućava rad U Bootloader i BENCH modu rada na svim upravljačkim jedinicama koje montiraju C165 / 166/167 Siemens mikroprocesore. Ovu porodicu mikroprocesora generalno podržavaju ECU-ovi starije generacije poput ME7 i EDC15.

FLS0.8 ST10F2XX

Paket omogućava rad u Bootloader i BENCH režimu rada na kontrolnim jedinicama, koje montiraju mikroprocesore ST10F2XX. Ovu porodicu mikroprocesora Marelli generalno podržava u modelima starijih generacija, kao što je IAV, i često je opremljen internim Flash-om.

FLS0.9 NEC 76F00XX

Ovaj paket uključuje protokole za rad u JTAG AUD na upravljačkim jedinicama motora koji montiraju mikroprocesore NEC76F00XX. Ova porodica mikroprocesora može se naći u upravljačkim jedinicama motora Tojota Denso 275XXX ili 175XXX. Paket omogućava komunikaciju sa podržanim jedinicama preko JTAG porta, pa je u ovom slučaju neophodno otvoriti upravljačku jedinicu.

FLS0.10 INFINEON TC17XX

Sa Full Bench MEDC17 SW paketom sada možete programirati veliki broj BOSCH MEDC17 kontrolera direktno sa ECU konektora, bez otvaranja jedinice. Nikada više nećete oštetiti BOSCH MEDC17 ECU:

JEDAN, jer više nećete morati da je otvarate;

DVA, jer više nećete morati lemiti ili koristiti presu da biste se povezali sa njom.

KUPILI STE FLEX, ŠTA DALJE?

Ukoliko ste postali ponosni vlasnik jedinog programatora koji će vam ikada trebati, potrebno je aktivirati programski paket (SW) i instalirati aplikaciju na računar.

Klikom na dugme ispod preuzmite kompletno uputstvo za aktivaciju i instalaciju, kako bi ste što pre počeli da koristite vaš novi alat!

PREUZIMANJE